Tenaamstelling bedrijf

De naam waarmee het bedrijf staat ingeschreven bij de bank.