Leverings- en gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Stalenbundels
Toepasselijkheid
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van kleurstalen door PPG Coatings Nederland B.V. via de “Stalenservice” in de vorm van “Stalenbundels”. De ‘uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a.’ (vijftiende uitgave zijn eveneens van kracht, voor zover zij niet afwijken van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn op te vragen via info@sigma.nl. De voorwaarden kunnen tussentijds door PPG Coatings Nederland B.V. gewijzigd worden, ook zonder voorafgaande communicatie naar de klant.
Prijs en betalingsvoorwaarden
De prijs van een Stalenbundel is € 85,- exclusief BTW, geeft recht op een tegoed van 200 stalen, bestelbaar via de stalenservice website en wordt per bestelling van een stalenbundel gefactureerd. Op niet gebruikte stalentegoeden wordt geen restitutie verleend en eventuele stalentegoeden vervallen 1 jaar na aankoop van de stalenbundel.
Zolang de factuur niet voldaan is heeft PPG Coatings Nederland B.V. het recht de leveringen (tijdelijk) stil te leggen.
Aankoop ongedaan maken of heeft u vragen?
Mocht u onverhoopt uw aankoop ongedaan willen maken dan kan dit binnen de wettelijke termijn van 7 dagen na aankoop. Voor de juiste afhandeling verzoeken wij u om binnen 7 dagen na aanschaf van de stalen telefonisch contact op te nemen met medewerkers van onze afdeling Informatie & Documentatie op 0297-541369. U kunt ook een mail sturen naar info@sigma.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Wij zullen dan contact met u opnemen voor de verdere afhandeling. Ook dienen de bestelde kleurstalen ongebruikt retour gestuurd te worden met pakbon naar Antwoordnummer 42, 1420 VB Uithoorn.
Wachtwoord en inlogcode
Nadat de klant zich heeft aangemeld zullen wachtwoord en inlog code automatisch naar de klant gestuurd worden. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze code aan derden bekend te maken en/of de code door derden te laten gebruiken. Bij misbruik en/of niet betalen van het verschuldigd bedrag, houdt PPG Coatings Nederland B.V. het recht om niet meer te leveren.
Levertijd
PPG Coatings Nederland B.V. zal binnen 2 werkdagen na bestelling de stalen, mits voorradig, per post versturen. Indien producten niet voorradig zijn zal de abonnee hier niet van op de hoogte gebracht worden. Standaard zullen de niet geleverde stalen niet na geleverd worden. Mocht bij aflevering blijken dat een of meerdere stalen niet geleverd zijn kan de abonnee via info@sigma.nl de gewenste stalen op A9 formaat bestellen. Deze bestelling zal, mits op voorraad, binnen 2 werkdagen na ontvangst van het verzoek verstuurd worden.
Aanvragen stalen
De stalen kunnen aangevraagd worden door in te loggen op de persoonlijke inlog site via www.sigma.nl
·         Klik op “Nieuwe stalenbundel bestellen” en u bestelt een nieuwe stalenbundel van 200 kleurstalen op A6 formaat
·         Factuur van €85,00 inclusief BTW wordt automatisch thuisgestuurd
·         De stalenbundel geeft recht op 200 stalen, te bestellen binnen 12 maanden gerekend vanaf de datum van aanschaf
·         Per bestelling kunnen maximaal 20 stalen besteld worden met een maximum van 3 stalen per kleur
·         Per maand kunnen maximaal 50 stalen besteld worden
·         Als er 200 stalen besteld zijn wordt dit gemeld en kunt u een nieuwe stalenbundel bestellen
·         Heeft u grotere hoeveelheden stalen nodig neem dan contact op met een van onze medewerkers van de afdeling Informatie & Documentatie via 0297-541369
·         Na 12 maanden vervalt het eventuele openstaande deel van de stalenbundel en kunt u een nieuwe bundel aanschaffen voor de dan geldende prijs en voorwaarden.
 
Aansprakelijkheid
PPG Coatings Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor door klant geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de leveringsvoorwaarden, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet of grove schuld van PPG Coatings Nederland B.V. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren door beperkingen in druktechniek. Ook in de praktijk zal de kleurindruk van lak-, muur en structuurverf verschillen door lichtinval, aard van het geschilderde oppervlak en de verfsoort.
PPG Coatings Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.